Trang chủ

BẢN QUYỀN THUỘC DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TẠI VIỆT NAM (VPEG)

 

Dự án được thực hiện từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 6 năm 2013, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ


Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Văn phòng, 85 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 39412249/50/51, Fax: (84.4) 39412252, Email: vpeg@vpeg.vn,
Website: www.vpeg.vn

Liên kết:

Để biết thêm thông tin về kết quả của dự án, vui lòng liên hệ: